Πρώτη Επίσκεψη

Κατά την πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο μας γίνεται δωρεάν μια πρώτη προσέγγιση ανάμεσα στον ιατρό και τον ασθενή, όπου θα ακούσουμε με προσοχή το πρόβλημα του.

Ακολουθεί η κλινική εξέταση του ασθενούς και αν αυτό κριθεί απαραίτητο τότε ίσως ζητηθούν κάποιες επιπλέον διαγνωστικές εξετάσεις όπως για παράδειγμα μία πανοραμική και μία πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία.

Στην συνέχεια θα σας παρουσιάσουμε αναλυτικά όλες τις πιθανές θεραπευτικές προσεγγίσεις έτσι ώστε να διαλέξουμε μαζί την λύση που θα σας προσφέρει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος με το μικρότερο δυνατό κόστος.