Οδηγίες συγκρατητικών συσκευών

 

Συγκρατητικές ή σταθεροποιητικές συσκευές μπορεί να θα σου ζητηθεί να τις φορέσεις μετά το τέλος της θεραπείας σου. Οι συσκευές αυτές μπορεί να είναι κινητές ή ακίνητες, και χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να δώσουν στο κόκκαλο τον απαιτούμενο χρόνο να αναδημιουργηθεί γύρω από τις ρίζες των δοντιών που έχουν υποστεί την ορθοδοντική μετακίνηση. Αν δεν τις φοράς, τότε τα δόντια σου θα επιστρέψουν στις θέσεις που είχαν πριν την θεραπεία, καταστρέφοντας όλη την προσπάθεια που κατέβαλες αυτό το διάστημα.